danvalg

danvalg


danvalg er et program til beregning af valgresultatet efter den D'Hondts metode som bruges ved valg til kommuner og regioner. Programmet tager hensyn til valgforbund og kan dermed bruges til at bedømme virkningen af valgforbund. Programmet har følgende begrænsninger:

Der må højest indgå 18 partier/lister.

Der må højest indgå 12 valgforbund og partier udenfor valgforbund

Der må højest være 45 på valg


Programmet kan afvikles på enhver Windows basseret PC og leveres sammen med brugervejledningen på et 16 GB Kingston SE9 USB-lager.

Pris: kr. 499 incl. moms.